Najčastejšie otázky

Táto webová lokalita poskytuje zákazníkom spoločnosti Brainlab rýchly a pohodlný prístup k používateľským príručkám spoločnosti Brainlab.
Obsah je zobrazený v HTML – aby sa mohol prehliadať na stolných počítačoch, tabletoch a mobilných zariadeniach – a/alebo v súboroch vo formáte PDF.

V našich Najčastejších otázkach nájdete ďalšie informácie o tom, ako nájsť to, čo hľadáte.

Správnu používateľskú príručku spoločnosti Brainlab nájdete tak, že do vyhľadávacieho poľa zadáte názov produktu (pozri tu).

Pomocou rozbaľovacej ponuky v hornej časti stránky používateľských príručiek nájdete dostupné jazyky pre vašu používateľskú príručku.

Používateľské príručky spoločnosti Brainlab sú pôvodne napísané v angličtine. Ak vaša používateľská príručka ešte nie je dostupná vo vašom jazyku, skontrolujte to znova neskôr.

  • Na vyhľadávanie v používateľskej príručke zadajte do vyhľadávacieho poľa kľúčové slovo.
  • Hľadanie spustite stlačením klávesu Enter na klávesnici alebo ikony vyhľadávania.
  • Kapitoly obsahujúce hľadaný výraz sa zvýraznia na ľavej strane.
  • Zvýraznené číslo udáva, ako často sa príslušný výraz vyskytuje v danej kapitole.

Používateľskú príručku otvorte kliknutím na tlačidlo Otvoriť PDF v hornej časti stránky používateľských príručiek, potom si ju vytlačte na vlastnej tlačiarni.

Ak chcete požiadať o výtlačok používateľskej príručky, kliknite tu.

Ak nám chcete poskytnúť spätnú väzbu, kliknite tu.

Ak sa príslušné PDF neotvorí po kliknutí na tlačidlo Otvoriť PDF, možno si budete musieť stiahnuť program na prezeranie súborov PDF. Ďalšie informácie nájdete na adobe.com. Prípadne môžete tiež použiť HTML verziu používateľskej príručky.

POZNÁMKA: Inštaláciu softvéru v systéme Brainlab môžu vykonávať len oprávnení pracovníci spoločnosti Brainlab. Obráťte sa na svojho správcu systému, ktorý vám poskytne usmernenie o inštalácii softvéru do systémov od iných spoločností ako Brainlab.

Ak máte problémy s používaním tejto lokality alebo svojho produktu Brainlab, obráťte sa na oddelenie podpory.