Trajectory Planning

Obsah

Začíname

Začíname s Trajectory PlanningTrajectory Planning je konfigurácia medicínskeho zariadenia založená na softvéri Trajectory, ktorý poskytuje potrebné kľúčové funkcie určené na plánovanie trajektórie.

Na naskenovaných obrázkoch môžete pomocou softvéru Trajectory naplánovať možné cesty pre chirurgické nástroje.

Výrobok č. 60919-57SK

Dátum vydania: 2019-05-09