Spine & Trauma 3D Navigation

Začíname

Základné informácie

Softvér Spine & Trauma 3D Navigation umožňuje navigovať nástroje pomocou systému Spine & Trauma Navigation System.

Výber nástrojov

Nástroje, ktoré boli kalibrované v časti Instrument Selection, sa načítajú na použitie so softvérom Spine & Trauma 3D Navigation.

Usporiadanie operačnej sály

Počas registrácie a navigácie musí byť referenčné pole pre kameru vždy viditeľné – v opačnom prípade nebude možné vykonať traktografiu.

Varovanie
Výrobok č. 60919-87SK

Dátum vydania: 2020-01-23