RT QA

Obsah

Začíname

Základné informácie

RT QA predstavuje softvérovú aplikáciu používanú na vykonanie zabezpečenia kvality (QA) pre konkrétneho pacienta v súvislosti s liečebnými plánmi vytvorenými v liečebnom plánovači Elements od Brainlab.

Okrem toho RT QA ponúka spôsoby spúšťania modelov lúča pre algoritmy dávkovania Pencil Beam a Monte Carlo a plánovanie liečby Elements.

Viacero verzií softvéruAk je na vašom zariadení nainštalovaných viacero verzií RT QA, dostanete na výber zo zoznamu dostupných verzií.

Možnosti

Zvoľte START na spustenie zvolenej verzie softvéru.

Kliknite na krúžok vedľa tlačidla Start by default , aby ste nastavili zvolenú verziu ako predvolenú. Potom kliknite na START .

Aby ste spustili inú verziu, než tú predvolenú, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu pracovného toku RT QA a vyberte si zo zoznamu dostupných verzií softvéru.

Zmenené údajeAk pridáte, zrušíte výber alebo zmeníte akékoľvek množiny údajov (napr. syntézu obrazov) alebo objekty (napr. tvar tumoru), ktoré patria do načítaného liečebného plánu v aplikácii predbežného plánovania Elements, plán sa prispôsobí zmenám. Po spustení pracovného toku RT QA vás upozorní správa uvedená vyššie. Zvoľte OK, aby ste potvrdili a prispôsobili konečný plán RT najnovším zmenám.

Výrobok č. 60919-36SK

Dátum uverejnenia: 2019-04-18