Object Management Object Manipulation

Menu danych

Informacje ogólne

Object Manipulation automatycznie wybiera najistotniejszy zestaw danych i domyślny widok.

Aby dostosować domyślny układ, zestaw obrazów i/lub listę obiektów, które są wyświetlane, należy wybrać Data, aby otworzyć menu danych.

Korzystanie z menu danychNr

Karta

Opis

Wskazówka

Images

Lista dostępnych zestawów obrazów.

Wybrać MORE , by edytować dostępne zestawy.

Objects

Lista obiektów zawartych w wybranym zestawie obrazów.

Wybrać symbol ikony oka, by wyświetlić/ukryć wszystkie obiekty.

Additional Objects

Lista dostępnych obrazów anatomicznych.

  • Użyć funkcji wyszukiwania , by znaleźć określony obiekt (wpisać * podgląd wszystkich obiektów).
  • Po wybraniu obiekt wyświetli się w karcie Objects.

Dostępne układy  • Widok 3D (lewy górny róg)
  • Sekwencja przekroju (możliwość przełączenia na widok ACS)
  • Widok 3D (lewy górny róg)
  • Przekrój osiowy, czołowy i strzałkowy (ACS)
  • Jeden przekrój (możliwość przełączenia na widok ACS)

Nr art.: 60917-69PL

Dátum uverejnenia: 2018-11-29