Object Management Object Manipulation

Modyfikowanie obiektu poprzez poprawianie jego kształtu

Informacje ogólne

Kształt obiektu można zmodyfikować za pomocą dostępnych opcji poprawy kształtu.

Przeglądanie obiektów

Czułość narzędzia zależy od kilku czynników (np. czynnik powiększania). Dlatego, jeśli dany obiekt ma być stosowany w dalszym postępowaniu terapeutycznym należy zawsze dokładnie sprawdzić, czy obiekt został prawidłowo zmodyfikowany i nadaje się do zamierzonego użycia w przyszłości.

Dostępne funkcje poprawy kształtu

Przycisk

Karta

OpisSmart Shaper

Modyfikuje kształt obiektu w lokalnym sąsiedztwie 3D.Brush 3D

Wytycza kontur obszaru zainteresowania (z geometryczną interpolacją 3D).Usuwa zaznaczony obszar z obiektu (z geometryczną interpolacją 3D).Brush 2D

Wytycza kontur obszaru zainteresowania piksel po pikselu.

Pozwala użytkownikowi korygować struktury bez żadnej interpolacji.Usuwa objęty konturem obszar z obiektu.

Używanie Brush 3DSmart Shaper wykorzystuje informacje multimodalne do tworzenia obrysu, a Brush 3D wykorzystuje geometryczną interpolację 3D, aby stworzyć obiekt 3D. Tę interpolację 3D można zobaczyć na rysunku, a opisano ją poniżej:

(A) Jeśli użytkownik…

(B) Oprogramowanie…

Utworzy obrys w równoległych przekrojach

tworzy interpolowany obiekt 3D

Utworzy obrys w przekrojach prostopadłych

tworzy interpolowany obiekt 3D

Wykorzysta lokalnie ograniczoną interpolację 3D

gładko doda zaznaczony obszar do obiektu 3D

Nr art.: 60917-69PL

Dátum uverejnenia: 2018-11-29