Dose Review

Obsah

Funkcie panela s nástrojmi

Zoznam objektovČ.Komponent

Aby ste zobrazili/skryli všetky objekty, kliknite na ikonu otvoreného/zatvoreného oka.

Všetky viditeľné objekty sú zobrazené s modrou ikonou oka. Ak chcete objekt skryť, kliknite naň a ikona sa zobrazí sivá.

Definované objekty (okrem Outer Contour) sú automaticky nastavené ako viditeľné.

Pomocou prepínacieho prvku môžete zobraziť alebo skryť zoznam Objects.

Ak vyberiete objekt, všetky zobrazenia sa sústredia na príslušný objekt. V usporiadaniach 3D View, 1 x 1 View a Side by Side View sa v pravom hornom rohu zobrazí okno s dodatočnými informáciami o objekte.

Zobrazenie dávky a hodnota normalizácieMožnosti

Keď spustíte Dose Review, softvér automaticky použije nastavenia zobrazenia dávky z vybratého plánu. Uvedený je softvér a verzia, ktoré sa použili na vytvorenie plánu. Ak šablóna zobrazenia dávky nebola uložená s plánom, Dose Review vyberie predvolené nastavenie.

Nastavenia zobrazenia dávky môžete zmeniť výberom z dostupných možností na paneli s nástrojmi .

V závislosti od zobrazenia dávky môžete zmeniť hodnotu normalizácie plánu v časti With .

Spolu s inštaláciou aplikácie Dose Review sa dodávajú nasledujúce súbory Dose Option Configuration:

  • Cranial 80 % = Def.30 Gy

  • Cranial 80 % V80
  • SRS Absolute
  • SRT V95
Výrobok č. 60919-35SK

Dátum uverejnenia: 2019-05-09