Dose Review

Obsah

Začíname

Základné informácie

Dose Review umožňuje kontrolovať plány dávky uložené z ktorejkoľvek aplikácie RT Planning Elements (napr. Multiple Brain Mets SRS).

Predchádzajúca verzia softvéru, Dose Review 1.0, umožňuje kontrolovať plány dávky importované zo softvéru tretích strán.

Poznámky o bezpečnosti

Varovanie
Varovanie
Varovanie

Zhoda s predpismi DICOM

Softvér používa knižnicu DICOM 3.0 Merge ako protokol prenosu na doručenie informácií do systémov tretích strán. DICOM uľahčuje všeobecnú interoperabilitu systémov od rôznych predajcov. Aplikácia DICOM RT (Rádioterapia) použitá v tomto softvéri je najnovšia podskupina objektov DICOM, ktorá sa používa na prenos špecifických digitálnych obrazov, grafických a neobrazových údajov medzi dvoma alebo viacerými systémami.

Podrobnejšie informácie nájdete v najnovších Vyhláseniach o zhode s predpismi DICOM na: www.brainlab.com/DICOM.

Konfigurácia DICOM vykonaná aplikáciou Brainlab v žiadnom prípade negarantuje, že interoperabilita bude vždy správna. Používatelia musia overiť, že ich zariadenie je plne funkčné a produkuje presné výsledky.

Varovanie
Upozornenie
Upozornenie
Upozornenie

Rozhrania DICOM tretích strán

Varovanie
Upozornenie
Výrobok č. 60919-35SK

Dátum uverejnenia: 2019-05-09