Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Verzia softvéru: 1.0
Revízia: 1.2

Slik kommer du i gang

Bakgrunn

Adaptive Hybrid Surgery Analysis gir deg muligheten til å sammenligne effektene av potensielle strålebehandlingsplaner for pasienter med godartede tumorer. Dette hjelper deg å avgjøre:

  • om stråleterapi er egnet for tumoren (f.eks. for godartede skallebasistumorer)

  • om du skal utføre operasjon for å muliggjøre strålebehandling

Adaptive Hybrid Surgery Analysis kan utføres preoperativt eller intraoperativt.

Sikkerhetsmerknader

Når du bruker Adaptive Hybrid Surgery Analysis:

  • Ikke stol utelukkende på programvaren for utføring av operasjon.

  • Kirurgiske risikoer har alltid høyere prioritet enn risikoer som indikeres av denne programvaren.

  • Denne programvaren viser ikke hvor tumorvolumet skal resekteres. Kirurgen har det hele og fulle ansvaret med å definere omfanget av subtotal tumorreseksjon basert på kirurgisk ekspertise.

  • Ettersom Adaptive Hybrid Surgery Analysis ikke oppretter den endelige behandlingsplanen, kan den endelige planen være annerledes. Problematiske områder som er synlige i brukergrensesnittet (f.eks, dosefokuspunkter) utgjør ikke en direkte trussel mot pasienten.

  • Programvaren viser bare risikoer som oppstår fra simulering av strålebehandling. Tabellen Radiation Plan Analysis tar ikke hensyn til kirurgiske risikoer, så kirurgen må ta disse i betraktning under beslutningsprosessen.

  • Kontroller nøye om det samme tumorobjektet er valgt i alle programmer som brukes i en arbeidsflyt (f.eks. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation og Intraoperative Structure Update).

Advarsel
Art. nr. 60919-43NO

Dátum uverejnenia: 2020-01-23