Spine SRS

Innholdsfortegnelse

VMAT-optimering

Indledende VMAT-optimering

Det første trin i optimeringen er generering af et indledende sæt VMAT-buer, som tjener som startpunkt for den efterfølgende primære del af optimeringen. Dette indledende sæt produceres ved:

  • En fluensbaseret optimering, der minder om IMRT

  • En speciel bladsekventeringsfunktion, der forsøger at indfange de største fluensbidrag fra hver bueretning

De resulterende buer opfylder PTV-ordinationen og overholder maskinens begrænsninger, f.eks. grænser for bladhastighed. Derfor kan disse buer allerede leveres af en lineær accelerator. Dosimetrisk kan de imidlertid endnu ikke producere en behandlingsplan af høj kvalitet. De bruges i stedet kun som startpunkt for kerneoptimeringsfunktionen. Derfor er denne del af optimeringen relativt kort sammenlignet med det næste trin.

Optimeret VMAT-plan

Det næste trin i optimeringen er en direkte åbningsbaseret optimering (DAO), som ændrer både bladpositioner og kontrolpunktsvægte for at opfylde de dosimetriske krav fra behandlingsplanlæggeren så godt som muligt. Direkte åbningsbaseret betyder, at det under optimeringen kun er behandlingsplaner, der kan leveres, som evalueres og sammenlignes med hinanden. Efterfølgende bladsekventering er derfor ikke nødvendig. Derudover bruger optimeringen en hård og ligefrem fremgangsmåde til at finde den bedste løsning, og den er derfor uafhængig af enhver speciel type af formålsfunktionen. Dette tillader øget fleksibilitet ved formulering af optimeringsmålene (f.eks. nem integration af bladbevægelsesbegrænsninger eller krav til overvågningsenheder). Afhængigt af de specifikke krav kan forskellige optimeringsmål derfor indstilles via skyderne i GUI’et.

Denne del af optimeringen vil allerede bruge den normale dosisberegningsalgoritme (Pencil Beam eller Monte Carlo, afhængigt af, hvad der vælges). Derfor bruges størstedelen af optimeringstiden på dette andet trin. Efterfølgende dosisberegning er dog ikke nødvendig. Det, der ses under og efter optimeringen, er allerede den endelige behandlingsplan med den endelige dosisberegning.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04