FAQ – Vanlige spørsmål

Disse nettsidene gir hurtig og praktisk tilgang til Brainlabs brukerveiledninger til fordel for Brainlabs kunder.
Innholdet vises i HTML – som kan ses på stasjonære PC-er, nettbrett og mobilenheter – og/eller i PDF-filer.

Søk våre vanlige spørsmål for ytterligere informasjon om hvordan du finner det du leter etter.

Finn den riktige Brainlab brukerveiledningen ved å skrive inn produktnavnet (se her) i søkefeltet.

Bruk nedtrekksmenyen øverst på brukerveiledningssiden til å finne tilgjengelige språk for brukerveiledningen.

Brukerhåndbøkene fra Brainlab er opprinnelig skrevet på engelsk. Hvis brukerhåndboken din fortsatt ikke er tilgjengelig på ditt språk, sjekk igjen på et senere tidspunkt.

  • For å søke innenfor brukerveiledningen, legg inn nøkkelordet i søkefeltet.
  • Trykk på Enter på tastaturet eller søkeikonet for å begynne søket.
  • Kapitlene som inneholder søkebegrepet er fremhevet til venstre.
  • Det fremhevede tallet indikerer hvor ofte dette begrepet forekommer innenfor dette kapitlet.

Åpne brukerveiledningen ved å klikke på knappen Åpne PDF på toppen av brukerveiledningssiden, skriv den deretter ut på din egen skriver.

For å forespørre en trykt utgave av brukerveiledningen klikker du her.

Hvis du ønsker å gi oss tilbakemelding, klikk her.

Hvis PDF-en ikke åpner seg etter at du har klikket på Åpne PDF-knappen, kan det hende at du er nødt til å laste ned en PDF-leser. For mer informasjon, besøk adobe.com. Alternativt kan du også bruke HTML-versjonen av brukerveiledningen.

MERK: Kun autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ta kontakt med systemadministratoren for veiledning om å installere programvare på andre systemer enn Brainlab.

Hvis du har problemer med bruken av disse nettsidene eller ditt Brainlab-produkt, ta kontakt med support.