Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Sådan vælges maskinprofilen og protokollenTrin

1.

I menuen Configuration er det første, man skal gøre, at vælge en maskinprofil fra rullelisten . Oprettelsesdatoen og -tidspunktet vises for at identificere maskinprofilen.

Der angives som standard kun godkendte maskinprofiler. Marker feltet ved siden af Show all profiles for at se den fulde liste.

2.

Vælg en energimodalitet fra rullelisten . Oprettelsesdatoen og -tidspunktet vises for at identificere energimodaliteten.

Der angives som standard kun godkendte energimodaliteter. Marker feltet ved siden af Show all profiles for at se den fulde liste.

Så snart en energimodalitet er valgt, aktiveres rullelisten Protocol.

3.

Vælg en Protocol fra rullelisten .

Når protokollen er valgt, indlæser softwaren de værdier, der er defineret i skabelonen (f.eks. ordineret dosis, fraktionering restriktionsindstillinger for PTV’et og OAR’er), og viser dem i tabellen Plan Analysis. Disse værdier skal gennemses og kan ændres i Clinical Protocol Editor. Nogle værdier kan ændres i rullemenuen Advanced.

Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04