Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Beregning af en dosisplan

OversigtslayoutNår der er valgt maskinprofil, protokol og opsætning, åbnes layoutet Overview automatisk.

Nr.Komponent

Tabellen Plan Analysis: Viser de justerbare parametre for metastaserne og OAR’erne. Skydebjælkens indstillinger kan justeres i den normal visningstilstand. Yderligere indstillinger kan redigeres i tilstanden Advanced Editing.

Configuration: Åbn konfigurationsmenuen, hvor det er muligt at ændre maskinprofilen, protokollen eller opsætningen samt vælge tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) eller aktivere Advanced Editing.

Forstørrede aksiale, koronale og sagittale skivevisninger samt udskiftelige billedsæt, som viser enten en 3D-visning af buerne, en aksial, koronal, sagittal skivevisning eller en DVH-visning.

Beregningsmuligheder

Advarsel
KnapFunktion


Vælg Calculate for at konstruere dosisplanen.Vælg Cancel for at stoppe optimeringen. Dette resulterer ikke i en gyldig dosisplan.Vælg Finish for at stoppe optimeringen for at sætte beregningshastigheden op. Dette resulterer i en gyldig dosisplan.Vælg Continue for at genoptage beregningen efter at have stoppet den eller efter at have ændret nogle af parametrene (f.eks. skydebjælker, Dose Shaper).

FortrydelsesmulighederKnapFunktion
Revert

Vælg Revert for at fortryde den seneste handling (f.eks. skydebjælkepositioner, Calculation, Optimization, Dose Shaper). Vælg så mange gange, som det er nødvendigt.

Revert allVælg Revert all for at gå tilbage til før den første optimering.
Monte Carlo
Vælg Monte Carlo for at:

  1. Beregne dosisfordelingen ved hjælp af Monte Carlo-algoritmen. I tilstanden Monte Carlo genberegner softwaren dosisfordelingen fra den eksisterende behandlingsplan med Monte Carlo-algoritmen. Derfor skal man først beregne en behandlingsplan med Pencil Beam-algoritmen (Monte Carlo slået fra).
  2. Skift til den dosismaskine, der bruges til den fremadrettede dosisberegning:

    • Monte Carlo fra = Småstråle-baseret omtrentlig dosis og fremadrettet Pencil Beam-dosis

    • Monte Carlo til = Småstråle-baseret omtrentlig dosis og fremadrettet Monte Carlo-dosis

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04