Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Layoutet 3D ViewÅbn layoutet 3D View for at få vist DVH’et og andre nyttige gennemgangsfunktioner som en hjælp til at identificere pletter, der modtager for meget eller for lidt dosis.

Nr.KomponentBeskrivelse

DVHDVH’et for den valgte struktur.

Dose Surface

Viser dosisoverfladegrænsefladen mellem det mest kritiske OAR og PTV’et for at foretage en volumetrisk undersøgelse af dosisnedgangen. Gør det muligt at gennemse dosisfordelingen for det vigtigste OAR og PTV på disses modstillede 3D-overflader.

Beam’s Eye View

Det PTV, der modtager dosis fra den aktuelt valgte bue i en bestemt vinkel, vises overlejret på en repræsentation af MLC-bladene, herunder det bestrålede felt.

Kæbepositionen vises som et rektangel omkring PTV’et.

Træk i pilehovedet, eller klik på de orange linjer i bunden for at ændre gantry-vinklen.

3D-buevisningGør det muligt at:

  • Vælge hver bue til gennemgang (visningen opdateres i Beam’s Eye View).
  • Vælg et 3D-objekt, der skal vises i DVH’et (vælg alternativt et objekt fra menuen Data).

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04