Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Indledende trin

Klargøringsskærme

Indledningsvist fører softwaren brugeren igennem tre klargøringsskærme, hvor der skal træffes nogle få valg og justeringer.

Sikkerhedsovervejelser for brikstop

Hvis bestrålingen ledes gennem et robust kulfiberlag, såsom en brikstop, vil der opstå dæmpning og dosisopbygning. Ved at angive den anvendte brikstop kan der tages hensyn til disse effekter under dosisplanlægningen.

Det kan ikke garanteres, at de implementerede parametre er ensartede for brikstoppe, som ikke er fra Brainlab. Verificer, at beregningerne svarer til brikstoppen ved at udføre passende kvalitetssikring.

Advarsel
Advarsel
Advarsel
Advarsel
Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04