Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Sådan defineres patientmodelindstillingernePå den første klargøringsside skal indstillingerne for Patient Model defineres. Visningerne kan beskæres for at inkludere alle relevante behandlingsområder i Outer Contour og (hvis der er valgt en brikstop) kan brikstoppen justeres i de aksiale og sagittale skiver.

Trin

1.

Vælg brikstoppen fra rullelisten .

Standardindstillingen er None. Hvis der ikke er valgt nogen brikstopmodel, kan brikstoppen beskæres fra CT’et ved hjælp af beskæringsværktøjet. Hvis brikstoppen ikke beskæres i CT’et, medtages CT-brikstoppen i dosisberegningen.

Hvis der er valgt en brikstopmodel, vises den interne brikstopmodel i blåt og medtages i dosisberegningen. Den valgte model erstatter briksen i CT’et og bliver en del af vævsmodellen.

2.

Vælg omregningstabellen for HU til ED fra rullelisten .

Det er kun de godkendte omregningstabeller for HU til ED, der er synlige og kan vælges.

3.

Bekræft, at behandlingsretningen er rygleje og hovedet først i forhold til gantryet ved at klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af Treatment Orientation .

4.

Vælg Crop . Træk i siderne af de blå rektangler for at medtage det område af patientdata, som algoritmen tager hensyn til, når den opretter Outer Contour.

5.

Vælg Adjust . Træk i de blå brikstoprepræsentationer for at placere brikstoppen inden for scanningsbillederne. De importerede brikstopobjekter vises i hvidt som en hjælp til placering. Så snart der ikke trækkes længere, forsvinder placeringshjælpen.

6.

Vælg Next for at fortsætte.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04