Spine SRS

Innholdsfortegnelse

Dosisfordeling

Brug af dosisfordeling

Når man vælger visningen Dose Distribution, vises den planlagte dosisfordeling som isodosislinjer og en dosisvask. Farverne i dosisvasken tilpasser sig og blive mere gennemsigtige, når der zoomes ind på et billede, hvorved det bliver muligt at se de underliggende strukturer tydeligt.

Advarsel
Advarsel

Justering af isodosislinjerVisningen viser en isodosislinje for ordinationen og for hver værdi i filen med den kliniske protokol og en værdi, der skal fremhæves, som kan ændres.

Nr.Beskrivelse

Den farvekodede signaturforklaring nederst til højre i visningen viser, hvilke isodosislinjer der i øjeblikket vises som en absolut dosisværdi.Antallet af isodosislinjer tilpasses visningens zoomniveau. Når der zoomes ind, vises der flere isodosislinjer. Når der zoomes ud, forsvinder de tyndere linjer.

For at definere en bestemt isodosislinje, der skal vises, skal dens værdi indtastes i feltet ved siden af Highlight.

Dobbeltklik på det øverste venstre hjørne af signaturforklaringen for at skifte fra absolut dosis til procentdel og omvendt. Denne gælder for både isodosislinjerne og DVH-visningen.

Dobbeltklik på værdien ved siden af linjerne i signaturforklaringen for at skjule den pågældende linje. Dobbeltklikkes der endnu en gang, vises linjen igen.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivelsesdato: 2019-10-04