Spine Planning

Juridiset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tuotemerkit

Brainlab® on Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlab-tavaramerkit

Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Patenttitiedot

Tätä tuotetta saattaa suojata yksi tai useampi patentti tai vireillä oleva patenttihakemus. Katso tarkemmat tiedot seuraavasta osoitteesta: www.brainlab.com/patent.

Integroidut kolmannen osapuolen ohjelmistot

Tämä ohjelmisto perustuu osittain seuraaviin töihin. Täydelliset lisenssi- ja tekijänoikeusilmoitukset löytyvät seuraavista osoitteista:

CE-merkintäCE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.

Spine Planning on osa Spine & Trauma Navigation System -järjestelmää, joka on luokan IIb tuote MDD:n määrittämien sääntöjen mukaan.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen myynnistä.

Raportoi tähän tuotteeseen liittyvistä häiriötapahtumista

Sinun on ilmoitettava kaikista mahdollisesti tähän tuotteeseen liittyvistä vakavista häiriöistä Brainlabille ja Euroopassa lääkinnällisistä laitteista vastaavalle kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Art. nro: 60920-06FI

Utstedelsesdato: 2020-03-09