Spine Planning

Järjestelmän käyttäminen

Käyttötarkoitus ja käyttöaiheet

Spine & Trauma Navigation System on intraoperatiiviseen käyttöön tarkoitettu kuvaohjattu paikannusjärjestelmä minimaalisesti invasiivisiin leikkauksiin. Se yhdistää käsiohjatun anturin ja sen seurantaan tarkoitetun passiivisen markkerisensorijärjestelmän potilaan preoperatiivisten tai intraoperatiivisten 3D-kuvatietojen virtuaaliseen kuvatilaan.

Spine & Trauma Navigation System -järjestelmän avulla tietokoneella voidaan navigoida lääketieteellisiä kuvatietoja, jotka on voitu hankkia preoperatiivisesti tai intraoperatiivisesti asianmukaisella kuvantamisjärjestelmällä. Ohjelmistolla voidaan suunnitella ruuvi-implantin koko ja navigoida jäykkiä luurakenteita esikalibroiduilla ja yksitellen kalibroiduilla kirurgisilla lisätyökaluilla.

Järjestelmä on tarkoitettu kaikkiin lääketieteellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin, joissa stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia saadulla kuvalla (TT, MR, 2D-läpivalaisukuvat ja 3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio) ja/tai kuvatietopohjaisella anatomiamallilla.

Tunnetut vasta-aiheet

Tämän laitteen käytölle ei ole tunnettuja vasta-aiheita.

Käyttöpaikka

Suunnittelutehtävät on suoritettava toimistossa tai toimenpidehuoneessa.

Navigointitehtävät on suoritettava toimenpide-/leikkaustiloissa.

Käyttäjäprofiilit

Neuro-/orto-/selkäranka-/traumakirurgit tai heidän avustajansa, joilla on 3D-kuvantamisjärjestelmä (kuten TT tai 3D-C-varsi) tai jotka käyttävät preoperatiivisesti otettuja TT- tai vastaavia (ja mahdollisesti MR-yhdistettyjä) kuvantamistietoja Brainlab-navigointijärjestelmän kanssa.

Potilasväestö

Potilasväestöön sisältyvät kaikki lääketieteellistä hoitoa edellyttävät tilanteet, joissa stereotaktinen leikkaus saattaa olla soveltuva hoitotoimenpide, ja joissa jäykkiä anatomisia rakenteita, kuten kalloa, lantiota, pitkiä luita tai nikamia voidaan tutkia hankittavalla kuvalla (TT tai 3D-läpivalaisukuvan rekonstruktio).

Kliininen hyöty

Spine & Trauma Navigation System -järjestelmällä on seuraavat hyödyt:

  • Ruuvi-implanttien parempi asetustarkkuus verrattuna perinteisiin tekniikoihin

  • Käyttöhenkilökunnan pienempi säteilyannos verrattuna perinteisiin tekniikoihin

  • Pienempi (intra- ja postoperatiivinen) siirtyneistä ruuveista johtuneiden komplikaatioiden määrä verrattuna perinteisiin tekniikoihin

  • Potilaan tarve palata tarkistustoimenpiteeseen on pienempi tai poistunut

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Art. nro: 60920-06FI

Utstedelsesdato: 2020-03-09