Spine Planning

Planlægningssidens funktionerNr.

Komponent

Berør en skrue, eller vælg en skrue på listen SCREWS for at aktivere træk og slip-håndtag.

Planlagt skrue Length og Diameter.

Listen SCREWS.

New Screw: Tilføj en manuelt planlagt skrue.

Realistic Shape: Slå til/fra for enten at vise en realistisk skrueform eller en simpel cylindrisk form.

Justeringsredskaber for Diameter og Length.

Virtual Rod: Slå til/fra for at vise den opmålte afstand mellem midten af skruehovederne.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09