Spine Planning

Definering af målområdeTrin

1.

Vælg de hvirvler, som du ønsker at sætte skruer i .

De valgte hvirvler fremhæves.

2.

Vælg Next for at bekræfte valget.

3.

Softwaren mærker hvirvlerne efter niveau . Tjek, at mærkningen i softwaren svarer til patientens faktiske hvirvelniveau.

  • Hvis mærkningen er korrekt, skal du vælge Confirm.
  • Hvis mærkningen ikke er korrekt, skal du vælge Discard. Hvirvler mærkes generisk.
Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09