Spine Planning

SkrueplanlægningsvisningerNr.Komponent

DRR/3D-visningen.

Vælg pilene for at åbne visningsmulighederne:

  • DRR
  • 3D
  • AP: Anterior-posterior
  • Lat (L): Lateral venstre
  • Lat (R): Lateral højre
  • Screw: Centreret på den valgte skrue

Inline-visninger.

Gule linjer identificerer den aktuelle skive i Cine View.

Cine View: Gennemløber de skiver, som skruen går vinkelret igennem. Brug knappen til at pause eller køre gennem skiverne, eller vælg en skive ved hjælp af skyderen.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09