Spine Planning

Sådan planlægger du med foreslåede skruerTrin

1.

Baseret på din definition af målområdet føjes skruer automatisk til billedsættet for thoracolumbare hvirvler.

Vælg en skrue fra listen SCREWS .

2.

Revurder skruens Length og Diameter .

Brug træk-og-slip-håndtagene til at justere skruens position og/eller længde.

3.

Foretag de nødvendige justeringer af Diameter eller finjusteringer af Length ved hjælp af funktionerne .

4.

Valgmulighed: Anvend Cine View for at revurdere den planlagte skrues bane.

5.

Valgmulighed: Skift Virtual Rod for at vise/skjule den afmålte afstand mellem midten af skruehovederne.

6.

For at godkende skruen skal du markere afkrydsningsfeltet.

Der vises et flueben ved siden af den godkendte skrue på listen SCREWS.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09