Spine Planning

Foreslåede skruer

Baggrund

På baggrund af dit valg af hvirvel foreslår softwaren planlagte skruer. Disse skruer skal revurderes og godkendes før påbegyndelse af navigeret kirurgi.

Flere forskellige billedmodaliteter er kompatible med Brainlab Elements Spine Planning, dog leveres foreslåede skruer kun ved anvendelse af CT- og Cone Beam CT-(røntgen)data.

Hvis softwaren undlader at foreslå planlagte skruer, skal du fortsætte med manuel skrueplanlægning.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09