Spine Planning

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og ophavsret kan findes på linkene nedenfor:

CE-mærkeCE-mærkningen betyder, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i Rådets direktiv 93/42/EØF (”MDD”).

Spine Planning er en del af Spine & Trauma Navigation System, som er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Det er påkrævet, at du indberetter alle alvorlige hændelser, der kan have fundet sted i forbindelse med dette produkt, til Brainlab, samt til den tilsvarende nationale kompetente myndighed for medicinsk udstyr, hvis du befinder dig i Europa.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09