Spine Planning

Værktøjslinje

Knappen HomeVælg Home for at gå tilbage til startsiden. Alle ændringer gemmes, og Spine Planning kører fortsat i baggrunden. Fra startsiden er det muligt at åbne andre Brainlab-applikationer (f.eks. Spine & Trauma 3D Navigation).

Zoom- og visningsfunktionerFunktion

Beskrivelse

Scroll

Scroll op eller ned gennem alle skiver i et vindue.

Zoom

  • Træk op/venstre (zoom ud) eller ned/højre (zoom ind).
  • Når der anvendes en touchskærm, trykker man med to fingre på billedet og klemmer indad (zoom ud) eller udad (zoom ind).

Pan

Træk for at flytte en skive inden for et vindue.

Windowing

Juster lysstyrke og kontrast ved at stryge hen over skiven.

Menuen DataNr.Komponent

Åbn menuen Data for at vælge patientdata og planlagte elementer.

Vælg MORE for at indlæse yderligere patientdata.

Vælg en af fanerne Objects, Screws eller Points for at vise tidligere planlagte objekter, skruer eller punkter.

Brug øjeikonerne til at vise/skjule alle objekter, skruer eller punkter.

Brug øjeikonet til at vise/skjule valgte objekt, skrue eller punkt.

SkrueegenskaberNr.Komponent

Rediger skruens Name efter behov.

Indtast en Comment vedrørende den pågældende skrue efter behov.

Vælg knappen Color, og vælg derefter den farve, du vil tildele skruen.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09