Spine Planning

Sådan planlægges skruer manueltTrin

1.

Vælg New Screw .

Der tilføjes en skrue parallelt med den aktuelt valgte skrue. Hvis der ikke er valgt nogen skrue, tilføjes der en skrue i midten af inline-visningen.

2.

Revurder skruens valgte Length og Diameter .

Brug træk-og-slip-håndtagene til at justere skruens placering og/eller længde.

3.

Foretag de nødvendige justeringer af Diameter eller finjusteringer af Length ved hjælp af funktionerne .

4.

Gentag trinnene for manuel planlægning for hver skrue.

5.

Valgmulighed: Slå Realistic Shape til/fra for enten at vise en realistisk skrueform eller en simpel cylindrisk form.

6.

Valgmulighed: Vælg papirkurv-ikonet for at slette den valgte skrue.

Art-nr.: 60920-06DA

Utstedelsesdato: 2020-03-09