Image Fusion Angio

Om Image Fusion Angio

Bakgrunn

Image Fusion Angio er en programvare som kan brukes til å registrere digital subtraksjonsangiografi mot vaskulære bilder for å kombinere informasjon om flow og plassering. Du kan slå sammen 2D DSA-sekvenser (DSA = digital subtraksjonsangiografi) med MRA-, CTA- og 3D DSA-sekvenser.

Image Fusion Angio foreslår et fusjonsnettverk basert på forhåndsdefinerte paringsregler. Ta kontakt med Brainlab for mer informasjon.

Driftsprinsipp

Image Fusion Angio sørger for en algoritme for å fusjonere de valgte bildesettene. Algoritmen setter sammen to bildesett med felles anatomiske strukturer for et optimalt fusjonsresultat.

Manuelle justeringer eller fullstendige, manuelle fusjoneringer støttes også. Du kan alltid se gjennom, godta eller forkaste fusjonsresultatene.

Skanneanbefalinger for best mulig resultater

For å sikre best mulige resultater skal bildedataene for Image Fusion Angio følge disse skanneanbefalingene:

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst og angivelse av opptaksparametre)
 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Anbefalinger for 3D-skanning

De følgende sekvenstypene anbefales for Image Fusion Angio:

 • 3D DSA-skanninger
 • Protokoller for kontrastforsterket vaskulær MR-skanning, slik som TOF eller T1 med kontrast – bilder med fettsupprimering anbefales
 • Protokoller for kontrastforsterket vaskulær CT-skanning
 • Minst 50 snitt
 • Maksimal pikselstørrelse: 0,7 mm x 0,7 mm
 • Maksimal snittavstand: 1,5 mm

Anbefalinger for 2D-skanning

Det følgende anbefales for 2D DSA-skanninger:

 • Følg instruksjonene i DSA-skanningsprotokollen
 • Minst seks bilder per sekvens
 • Skanningstype: STATISK

 • Lagre biplanare skanninger separat

Gjennomgang av bildesett

Advarsel

Bildemodifisering

Modifisering av bildesett utenfor Image Fusion Angio når de allerede er i bruk, kan føre til ødelagte filer og unøyaktigheter.

Art. nr. 60919-80NO

Utstedelsesdato: 2019-11-27