Image Fusion Angio

Om Image Fusion Angio

Baggrund

Image Fusion Angio er software, der giver dig mulighed for at registrere digital subtraktionsangiografi til vaskulære billeder for at kombinere flow- og placeringsoplysninger. Du kan fusionere 2D DSA (digital subtraktions-angiografi) sekvenser til MRA-, CTA- og 3D DSA-sekvenser.

Image Fusion Angio foreslår et fusionsnetværk, som er baseret på foruddefinerede parringsregler. For yderligere oplysninger bedes du kontakte Brainlab.

Arbejdsprincip

Image Fusion Angio leverer en algoritme til at fusionere de valgte billedsæt. Algoritmen matcher to billedsæt med almindelige anatomiske strukturer for at opnå optimale fusionsresultater.

Manuelle justeringer eller helt manuelle fusioner understøttes også. Fusionsresultater kan altid gennemgås, accepteres eller kasseres.

Scanningsanbefalinger for de bedste resultater

For at sikre de bedste resultater skal billeddata for Image Fusion Angio følge disse anbefalinger for scanning:

 • Komplet DICOM-information (dvs. komplet DICOM-overskrift, som angiver optagelsesparametre)
 • God råbilledkvalitet (f.eks. høj opløsning, høj kontrast, minimale artefakter)

3D-scanningsanbefalinger

Følgende sekvenstyper anbefales til Image Fusion Angio:

 • 3D DSA-scanninger.
 • Kontrastforbedrede vaskulære MR-scanningsprotokoller såsom TOF eller T1 med kontrast. Billeddannelse af fedtsuppression anbefales.
 • Kontrast-forbedrede vaskulære CT-scanningsprotokoller.
 • Mindst 50 skiver.
 • Maksimal pixelstørrelse: 0,7 mm x 0,7 mm.
 • Maksimum skiveafstand: 1,5 mm.

2D-scanningsanbefalinger

Følgende anbefales til 2D DSA-scanninger:

 • Følg instruktionerne i DSA-scanningsprotokollen
 • Mindst seks billeder pr. sekvens
 • Scanningstype: STATISK

 • Gem biplanære scanninger separat

Gennemgang af billedsæt

Advarsel

Billedændring

Ændring af billedsæt uden for Image Fusion Angio, når programmet allerede er i brug, kan føre til fejl og unøjagtigheder.

Art-nr.: 60919-80DA

Utstedelsesdato: 2019-11-27