Trajectory Planning

El sistema no reconoce el manual solicitado.

Sadržaj

Početak rada

Početak rada s programom Trajectory PlanningTrajectory Planning konfiguracija je medicinskog uređaja na temelju softvera Trajectory koji pruža neophodne ključne funkcije za planiranje putanje.

Koristeći se softverom Trajectory možete na skeniranim slikama planirati moguće prolaze za kirurške instrumente.

Br. proiz. 60919-57HR

Datum izdanja: 2019-05-09