Spine SRS

Innehållsförteckning

Oplæring og dokumentation

Brainlab-oplæring

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere deltage i et uddannelsesprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Ansvar

Advarsel
Advarsel
Advarsel

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal anvendes med forsigtighed.

Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:

  • Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
  • Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning

Indhold

Patient Data Manager

Instruktioner til patientdataadministration

Softwarebrugervejledning til DICOM Viewer

Instruktioner til gennemgang af data

Softwarebrugervejledning til Dose ReviewInstruktioner til gennemgang af dosisplaner, der er gemt fra et af RT Planning Elements

Softwarebrugervejledning til Image Fusion

Instruktioner til, hvordan man fusionerer flere billeder, og hvordan man korrigerer mulige billedforvrængninger

Softwarebrugervejledning til Anatomical Mapping

Instruktioner til, hvordan man automatisk opretter objekter fra de tilgængelige medicinske billeddata

Softwarebrugervejledning til SmartBrush

Instruktioner til, hvordan man manuelt opretter objekter

Softwarebrugervejledning til Object Manipulation

Instruktioner til, hvordan man gennemser og justerer objekter, føjer marginer til objekter og opretter nye objekter baseret på handlinger på eksisterende objekter

Softwarebrugervejledning til RT QA

Instruktioner til, hvordan man udfører patientspecifik kvalitetssikring og verificerer dosisberegninger

Teknisk referencevejledning til Brainlab Fysik

Detaljer om algoritmer og kvalitetssikringsforanstaltninger

Softwarebrugervejledning til Physics Administration

Detaljer om, hvordan man administrerer målte stråledata og maskinprofiler

Klinisk brugervejledning til iPlan RT Dose

Detaljer om oprettelse af et objekt til xBrain-konvertering

Klinisk brugervejledning til iPlan RT Image

Detaljer om, hvordan man klargør patientbilleddata til xBrain-konvertering

Klinisk brugervejledning til PatXfer RT

Detaljer om, hvordan man konverterer iPlan RT-data til Brainlab Advanced DICOM-dataformat

Hardwarebrugervejledning til patientstøttesystem

Detaljer om de rammeløse strålekirurgikomponenter og Robotics

Klinisk brugervejledning til ExacTrac

Detaljer om Brainlab-patientpositioneringssystemet

Klinisk brugervejledning til ExacTrac Vero

Detaljer om Brainlab Vero-patientpositioneringssystemet

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04