Spine SRS

Innehållsförteckning

Arbejdsgang for softwarerevalidering

Trin

1.

Start Brainlab Elements, og vælg en velegnet patient.

2.

Vælg softwareikonet for at starte arbejdsgangen.

3.

Vælg et velegnet patientdatasæt inklusive mindst ét CT-billedsæt og tumoren.

4.

Start softwaren.

5.

Vælg brikstoppen, og juster brikstoppens position.

6.

Kontrollér at visningen opdateres, når valget af brikstop ændres.

7.

Kontrollér, at beskæringsfunktionen kan bruges i alle visninger.

8.

Bekræft behandlingsretningen.

9.

Vælg Next.

10.

Kontrollér, at den næste side indlæses korrekt.

11.

Vælg Next.

12.

Gennemse Outer Contour.

13.

Vælg Next.

14.

Kontrollér, at hovedsiden åbnes korrekt.

15.

Vælg maskinprofilen og energien.

16.

Klik på Select for at kontrollere, om Protocol og Setup er valgt.

17.

Kontrollér, at det er muligt at panorere, zoome, rulle og udføre windowing.

18.

Kontrollér, at knappen Calculate er aktiveret og fremhævet med orange.

19.

Vælg Calculate, og kontrollér, at beregningen fungerer.

20.

Så snart beregningen er færdig, skal det kontrolleres, at isodosislinjerne vises på de tilgængelige MRI- og CT-billedsæt.

21.

Kontrollér, at dosissignaturforklaringen vises.

22.

Kontrollér, at symbolerne i tabellen Plan Analysis opdaterer deres farve for at vise det faktiske resultat.

23.

Kontrollér, at DVH’et ændrer kurverne, når der vælges forskellige objekter.

24.

Vælg forskellige buer i 3D-buevisningen, og kontrollér, om udligneren justeres herefter.

25.

Træk i udligneren. Bevæger gantryet sig herefter? Opdateres Beam’s Eye View herefter?

26.

Kontrollér, at alle visninger i alle layouts vises korrekt.

27.

Vælg Back, og kontroller, at der vises en meddelelsesboks, der informerer om, at patientmodellen vil medføre tab af behandlingsplanen.

28.

Kontrollér alle trin involveret i at oprette og gemme PDF’en.

29.

Eksportér planen til et R&V-system og til ExacTrac. Kontrollér, at et eksportresumé åbnes og lukkes.

30.

Afslut applikationen. Revalideringen er gennemført.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04