Spine SRS

Innehållsförteckning

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

  • Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

  • ExacTrac® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab

  • Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

  • Adobe® og Acrobat® er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og andre lande.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være beskyttet af et eller flere patenter eller afventende patentansøgninger. Se https://www.brainlab.com/patent/ for flere oplysninger.

Integreret tredjepartssoftware

CE-mærkeCE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr (”MDD”).

RT Elements Spine SRS er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Indberetning af hændelser i forbindelse med dette produkt

Alle alvorlige hændelser, der måtte indtræffe i forbindelse med dette produkt, skal indberettes til Brainlab og de relevante myndigheder.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04