Spine SRS

Innehållsförteckning

Information om forudgående planlægning

Klargøring til Spine SRS med billedfusion

Når der udføres Image Fusion som klargøring til Spine SRS, skal der defineres en unik planlægnings-CT for at fusionere med andre tilgængelige billedsæt (f.eks. MRI). Der gælder følgende betingelser for det billedsæt, der bruges til dosisberegning:

 • Der skal være nøjagtigt ét billedsæt med modalitets-CT.

 • CT-billedsættet skal være i rygleje.

 • CT-billedsættet skal være med hovedet først.

 • CT-billedsættet må ikke vippes.

 • Der kan være andre billedsæt med en anden modalitet end CT, men disse skal fusioneres med CT-billedsættet.

 • Alle billedsæt skal være fusioneret.

Klargøring til Spine SRS med anatomisk kortlægning

Vælg Anatomical Mapping for automatisk at oprette segmenterede objekter (f.eks. risikoudsatte organer) og for at gennemse og justere/omforme disse objekter.

Anatomical Mapping definerer automatisk: Type = navn på organet og Role = Undefined.

Klargøring til Spine SRS med SmartBrush

For at Spine SRS kan fungere, skal den metastase, der skal behandles, kontureres. SmartBrush definerer automatisk: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.

Når tumoren er kontureret, opretter SmartBrush automatisk:

 • CTV’et og definerer: Name = Clinical target, Type = Unknown og Role = CTV
 • Rygmarvskanalen og definerer: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal og Role = OAR
Hvis det ønskes, kan der oprettes et boost-objekt inden for den aftegnede tumor, som skal defineres som Role = CTV. Spine SRS registrerer automatisk et PTV inden for et PTV eller en tumor som et boost og beregner boostet som en SIB-plan (samtidigt integreret boost).

Klargøring til Spine SRS med objektmanipulation

Hvis det ønskes, kan der oprettes et PTV i Object Manipulation ved at føje en margin til CTV’et.

Object Manipulation definerer automatisk: Type = Undefined, Role = PTV.

Sådan findes PTV og boost

Spine SRS søger efter PTV’et og boostet (hvis de er tilgængelige) for at behandle i følgende rækkefølge:

 1. Role = PTV. Hvis der ikke findes noget passende objekt, så

 2. Role = CTV. Hvis der ikke findes noget passende objekt, så

 3. Type = Tumor.

 4. Softwaren detekterer automatisk et boost, hvis det finder nøjagtigt ét PTV fuldstændigt indesluttet i et andet PTV.

Ændrede dataHvis der tilføjes, fravælges eller ændres nogen datasæt (f.eks. billedfusion) eller objekter (f.eks. tumorform), der hører til den indlæste behandlingsplan i Elements for forudgående planlægning, vil planen blive tilpasset til ændringerne. Meddelelsen ovenfor advarer om dette, når Spine SRS starter. Vælg OK for at bekræfte og tilpasse den endelige RT-plan til de seneste ændringer.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04