Spine SRS

Innehållsförteckning

Indledning

Baggrund

Vælg Next, når din plan er tilfredsstillende. Dette gør det muligt at:

  • Gemme planen

  • Oprette en PDF eller udskrift af planen

  • Eksportere planen til DICOM Dette gør det muligt at overføre den til et Record and Verify-system (R&V), til Dose Review og til ExacTrac

Ændringer af patientens navn og id skal foretages med forsigtighed. Brugen af specialtegnkan for eksempel resultere i utilsigtet duplikering af patientfilen.

Advarsel

Softwaren kan generelt eksportere data til alle de vigtigste R&V-systemer. Der henvises til kapitlet om DICOM-eksport for yderligere oplysninger.

Enheder

Alle målinger i PDF’en er angivet med metriske målenheder. Hvis der ikke er angivet nogen enhed, er målenheden i millimeter.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04