Spine SRS

Innehållsförteckning

Monte Carlo-arbejdsgang

En typisk arbejdsgang er beskrevet nedenfor.

Trin

1.

Vælg Protocol og Setup.

2.

Vælg Calculate for at køre den første VMAT-optimering. Softwaren bruger Pencil Beam under denne optimering.

3.

Hvis den resulterende behandlingsplan ikke er tilfredsstillende, kan man ændre nogle af skyderne (f.eks. Normal Tissue Sparing) og derefter vælge Continue for at genoptage optimeringen. Gentag dette trin så ofte som nødvendigt for at opnå en god behandlingsplan.

På dette tidspunkt er der opnået en tilfredsstillende behandlingsplan. Ikke desto mindre bruges Pencil Beam-dosisalgoritmen til dosisvisningen og VMAT-optimeringen.

4.

Slå til/fra-knappen for Monte Carlo til for at gå i gang med at bruge en Monte Carlo-beregning til dosisvisningen.

5.

Vurder behandlingsplanen ved at gennemse dosisfordelingen i tilstanden Monte Carlo. Monte Carlo-dosisfordelingen minder ofte om Pencil Beam-dosisfordelingen eller tilfredsstiller i hvert fald stadig alle restriktioner og krav angående behandlingsplanen.

  • Hvis behandlingsplanen er tilfredsstillende, fortsættes der med den eksisterende behandlingsplan.

  • Hvis behandlingsplanen ikke er tilfredsstillende, skal man vælge Continue for at udføre flere iterationer med Monte Carlo for de fremadrettede dosisberegninger i VMAT-optimeringen. Dette kan tage noget tid (~ 15 min.). Den resulterende behandlingsplan vises i Monte Carlo.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04