Spine SRS

Innehållsförteckning

DVH-visning

DVH-visningskomponenterNr.Beskrivelse

Klik på enden af volumenaksen, og træk for at ændre skalaen Volume.

Grafen for normalt væv (NT) (se nedenfor).

Klik på enden af dosisaksen, og træk for at ændre skalaen Dose.

Min. / Mean / Max. doser, CI, GI og relativ maks. dosis viser over DVH’et.

Hold musemarkøren over et punkt for at se flere data. Restriktionen er markeret på hver linje. Hvis markøren holdes over restriktionspunktet, vises der en datavisning inklusive restriktionen for dette objekt og overensstemmelsesindekset (kun for PTV’et).

Trekanten repræsenterer ordinationspunktet. Hvis der er en cirkel omkring ordinationspunktet, blev målet ikke opfyldt.

Diamanten repræsenterer restriktions- og formålspunktet. Hvis der er en cirkel omkring diamanten, blev restriktionen og formålet ikke opfyldt.

Fortolkning af DVHDVH-kurven Tissue svarer til strukturen af typen Outer Contour i Objects angivet under Data.

DVH-kurven Normal Tissue svarer til en virtuel struktur, som består af Tissue minus PTV’et.

Hvis der ikke vælges nogen struktur fra listen Objects under Data, vises DVH’erne for alle strukturer, der er sat til at være synlige. Derudover vises DVH-kurverne Tissue og Normal Tissue, selv hvis strukturen Outer Contour ikke er sat til at være synlig.

PTV-grafen ledsages af en ekstra blå linje, grafen for normalt væv (NT). Denne kurve svarer til en virtuel ringstruktur omkring PTV’et og bruges til CI-beregningen. Dens procentvolumen normaliseres til PTV-volumen og vises sammen med PTV (tumor)-volumen som NT .

Yderligere DVH-funktioner

  • Grid Size: Den opløsning, der bruges til strukturdiskretisering under DVH-generering
  • Den dosisalgoritmetype, der vises under DVH-visningen
  • Dobbeltklik på Volume (over y-aksen) for at skifte mellem absolut (cm3) og relativ (%) volumen.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04