Spine SRS

Innehållsförteckning

Sådan identificeres objekter

ObjektmenuObject Manipulation gemmer oplysninger om Name, Type og Role for hvert objekt.

Clinical Protocol EditorDe kliniske protokoller har følgende oplysninger for hver indtastning i listen over OAR-restriktioner: Organ Type.

Sådan findes PTV’et

Softwaren søger efter PTV’et for at behandle i følgende rækkefølge:

  1. Role = PTV. Hvis der ikke er nogen passende objekter, så

  2. Role = CTV. Hvis der ikke er nogen passende objekter, så

  3. Type = Tumor.

Sådan findes boostet

Softwaren detekterer automatisk et objekt i PTV’et som boostet, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

  • Boostet er helt indeholdt i PTV’et.
  • Boostet skal tildeles den samme Role og/eller Type som PTV’et (ved at følge reglerne ovenfor).

Hvis det detekteres, bruges softwaren boostet til en plan for samtidigt integreret boost (SIB). VMAT-optimeringen burger den indtastede ordination og restriktioner for PTV’et til det ”rene” PTV (PTV – boost) i stedet.

Sådan findes OAR’erne

Softwaren sammensætter en liste over organtyper fra Clinical Protocol Editor. For hver Organ Type på listen søger softwaren efter OAR’erne i følgende rækkefølge:

  1. Type = Organ Type. Hvis der findes flere objekter, så derudover

  2. Role = OAR.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04