Spine SRS

Innehållsförteckning

Sådan redigeres yderligere indstillinger

Med menuen Configuration er det muligt at redigere yderligere parametre. Disse ændringer påvirker ikke de faktiske kliniske skabeloner for Protocol eller Setup i Clinical Protocol Editor.Trin

1.

Vælg Configuration for at få vist en liste over tilgængelige valgmuligheder:

  • Machine Profile : Skift maskinprofiler
  • Protocol : Skift den kliniske protokol
  • Advanced : Åbn flere valgmuligheder
  • Setup : Skift den kliniske opsætning

2.

Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere tilstanden SRS Prescription (controlled inhomogeneity) for metastaserne.

3.

Brug til/fra-knappen til at aktivere tilstanden Advanced Editing . Der vises en blyant ved siden af alle parametre, der kan redigeres.

4.

Vælg pilen øverst til venstre for at lukke menuen Configuration.

Art-nr.: 60919-40DA

Utgivningsdatum: 2019-10-04