SmartBrush

Innehållsförteckning

Komma igång

Bakgrund

SmartBrush tillhandahåller kontureringsverktyg för att underlätta arbetet med att visualisera anatomiska strukturer eller tumörer.

Med hjälp av SmartBrush kan du:

  • Interaktivt avskilja mål
  • Strömlinjeforma flerplansdefinition av 3D-volymer
  • Utöka konturer med ett musklick eller fingerpekning
  • Tänk samtidigt på flera modaliteter när du konturerar

Välja data

Innan du startar SmartBrush, ska du välja patient och erforderliga data i Patient Selection. Se användarhandboken för programvaran Patient Data Manager för mer information.

Anomalidetektion

SmartBrush använder anomalidetektion om det förekommer i systemet. Detta innebär att SmartBrush, i ett allmänt arbetsflöde, fokuserar och zoomar in sina vyer på en detekterad avvikelse.

Art. nr 60919-79SV

Utfärdandedatum: 2019-12-05