Automatic Registration iMRI

Različica programske opreme: 1.0
Revizija: 1.0

Oversigt

Generelle oplysningerAutomatic Registration iMRI muliggør registrering af intraoperativt indhentede patientdata uden brug af patientmarkører og/eller pejlemærker. Derfor er standardregistrering, der kræver patientmarkører og/eller pejlemærker, ikke nødvendig.

Typisk arbejdsgang

Trin

1.

Planlæg indgrebet.

2.

Klargør navigationssystemet, patienten og hardware til automatisk iMRI-registrering.

3.

Udfør manuel registrering og navigeret kirurgi.

4.

Intraoperativ scanning.

5.

Automatic Registration iMRI.

6.

Afslut navigeret kirurgi.

Før du begynder

Sørg for, at scanneren og de tilknyttede arbejdsstationer er startet og klar til brug, og at scanneren er forbundet med Brainlab-systemet.

Sørg for, at den medfølgende hardware samles korrekt, som beskrevet i hardwarebrugervejledningen til intraoperativ billeddannelse, kranie.

Ændring af data

Undlad enhver form for ændringer af billeddataene på scanneren (f.eks. rotation, vending, kontrast eller forstørrelse). Sørg for, at den originale DICOM-information sendes direkte til navigationssystemet til registrering vha. enten intraoperativ DICOM Push eller PACS-serveren.

Kamera-appAppen Camera er en tilvalgsfunktion. Samme funktion og knapper til styring af kameramotoren samt de store kameravisninger til justering af kamera eller markørposition kan også findes i Automatic Registration iMRI.

Vælg Camera i Content Manager for at se alle tilsluttede enheder, der er synlige for kameraet (f.eks. sporingsanordninger, markører, reflektorer) i realtid. Vælg Camera igen for at lukke appen.

Med Curve 1.1 sporer Camera kamerabevægelser og er også forsynet med en centreringsknap. Udvid Camera for at vise de synlige enheder på en afstandsgraf.

For oplysninger om Camera henvises til Cranial/ENT Softwarebrugervejledning.

Art-nr.: 60917-80DA

Datum izdaje: 2019-11-25