Registration Software Paired Point

Версия программного обеспечения: 3.5
Редакция: 1.0

Konfiguracja kamery i monitora

Kwestie dotyczące konfiguracji

Artefakty wywołane przez odblaski, szczególnie podczas rejestracji, mogą spowodować niedokładności. Należy się upewnić, że źródła światła lub elementy silnie odbijające światło nie wpływają na pole widzenia kamery.

Laser kamery może zakłócać inne sprzęty na sali operacyjnej, które wykorzystują światło podczerwone, np. piloty, pulsoksymetry lub mikroskopy wrażliwe na podczerwień.

Nr art.: 60920-17PL

Дата создания: 2020-05-26