Registration Software Paired Point

Версия программного обеспечения: 3.5
Редакция: 1.0

Oppsett av kamera og monitor

Hensyn under oppsett

Artefakter som skyldes refleksjoner, spesielt under registrering, kan forårsake unøyaktigheter. Sørg for at lyskilder eller gjenstander som er sterkt reflekterende ikke påvirker kameraets synsfelt.

Kameralaseren kan virke forstyrrende på annet IR-basert utstyr på operasjonssalen, som f.eks. fjernkontroller, pulsoksymetre eller IR-sensitive mikroskoper.

Art. nr. 60920-17NO

Дата создания: 2020-05-26