Registration Software Paired Point

Версия программного обеспечения: 3.5
Редакция: 1.0

Opsætning af kamera og monitor

Overvejelser vedr. opsætning

Artefakter på grund af refleksioner kan – især under registrering – forårsage unøjagtigheder. Kontrollér, at lyskilder eller kraftigt reflekterende genstande ikke påvirker kameraets synsfelt.

Kameraets laser kan påvirke andet udstyr på operationsstuen, der benytter infrarøde stråler, såsom fjernbetjeninger, pulsoximetre eller IR-følsomme mikroskoper.

Art-nr.: 60920-17DA

Дата создания: 2020-05-26