Identyfikacja produktu

W przypadku sprzętu

Nazwę produktu można znaleźć na etykiecie wyrobu.

W przypadku oprogramowania

Nazwę i wersję produktu Brainlab można znaleźć w następujący sposób:

1. Kliknąć lub nacisnąć logo Brainlab w oprogramowaniu (na dole po prawej stronie).  Otworzy się okno dialogowe.

2. Zanotować nazwę oprogramowania i numer wersji podane w oknie dialogowym. Aby znaleźć właściwą instrukcję obsługi, potrzebne będą pierwsze dwie cyfry wersji.

3. Wpisać te informacje do pola wyszukiwania na tej stronie.
Domyślnie wyświetlana jest najnowsza wersja. Jeśli posiadana wersja oprogramowania jest wcześniejsza, należy sprawdzić w menu rozwijanym, czy jest dostępna.