Viewer

Spis treści

Rozpoczynanie pracy

Wstęp

Oprogramowanie Viewer służy do wielu zastosowań. Na przykład do:

  • oglądania obrazów medycznych i planów leczenia firmy Brainlab
  • porównywania zestawów obrazów z wielu badań
  • wykonywania funkcji okienkowania i pomiaru

Otwieranie Viewer

Instalacja lokalna: otworzyć Viewer przez Content Manager w Patient Data Manager. To pozwoli uzyskać dostęp do plików pacjentów i korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.

Przeglądarka internetowa: otworzyć Viewer przez Origin Server, który umożliwia dostęp do plików pacjentów i pozwala korzystać z oprogramowania firmy Brainlab.

Za pomocą oprogramowania Patient Selection należy wybrać pacjenta oraz dane, które mają zostać wyświetlone.

Więcej informacji można znaleźć w Instrukcjach obsługi oprogramowania dotyczących Patient Data Manager, Origin Server oraz Patient Selection.

Układ ekranuUkład ekranu wyświetla dane obok siebie, dzięki czemu użytkownik może je porównywać.

Nr

Strefa

Objaśnienie

Menu główne

Menu dostępnych funkcji.

Wybrany widok

W wybranym widoku nazwa serii obrazów i ikony są podświetlone.

Główne przyciski

Nacisnąć odpowiedni przycisk, aby uaktywnić funkcję.

Przycisk

FunkcjaHome: powrót do strony startowej. Wszystkie zmiany (np. wybrany zestaw obrazów, okienkowanie, trajektorie, pomiary, kadrowanie ramek, progi 3D) są automatycznie udostępniane innym aplikacjom.Data: otwiera menu służące do ukrywania/wyświetlania danych.Imię i nazwisko oraz identyfikator pacjenta: wybranie tej opcji pozwala wrócić do okna wyboru pacjenta w celu zmiany wybranego pacjenta lub danych.Menu View: opcje wyświetlania obrazu.Menu Measure: opcje pomiaru obrazu (kąty, odległości itd.) oraz adnotacje.


Menu 3D Options: tworzenie wizualizacji trójwymiarowych, kadrowanie obrazu i wybieranie obszaru zainteresowania. Można także połączyć się z funkcjami związanymi z rzeczywistością mieszaną.Menu Comparison: wyświetlanie porównania obiektów Brainlab, jeśli występują w zestawie obrazów.


Done: kontynuacja i zapisanie danych.Back: monituje o zapisanie zmian przed powrotem do poprzedniego ekranu.  • Należy wybrać Save, aby dane były dostępne dla innych aplikacji.

  • Należy wybrać Discard, aby porzucić dane.

  • Należy wybrać Cancel, aby pozostać na karcie Viewer.

Nr art.: 60919-56PL

Data wydania: 2019-10-07