Trajectory Planning

Spis treści

Replikowanie trajektorii

Krok

1.

Wybrać opcję Center po umieszczeniu pierwotnej trajektorii, aby wyśrodkować cel w widokach.

2.

Wybrać Create New, aby zreplikować pierwotną trajektorię (oraz wszystkie definicje kształtów 3D).

3.

W nowo utworzonej trajektorii można teraz:

  1. zmienić punkt wejścia, aby zaplanować alternatywny kierunek wejścia

  2. zmienić punkt docelowy, aby zaplanować alternatywny obszar celu od tego samego punktu wejścia

  3. użyć współrzędnych względnych AC/PC do wykonania bocznego lustrzanego odbicia drugiej trajektorii

Nr art.: 60919-57PL

Data wydania: 2019-05-09