Spine & Trauma 3D Navigation

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Oprogramowanie Spine & Trauma 3D Navigation umożliwia nawigowanie instrumentarium za pomocą systemu do nawigacji w zabiegach kręgosłupowych i urazowych.

Wybór instrumentów

Instrumenty, które zostały skalibrowane w Instrument Selection, są wczytywane do użycia z oprogramowaniem Spine & Trauma 3D Navigation.

Konfiguracja sali operacyjnej

Układ referencyjny musi być zawsze widoczny dla kamery podczas rejestracji i nawigacji – w innym przypadku wykrywanie położenia jest niemożliwe.

Ostrzeżenie
Nr art.: 60919-87PL

Data wydania: 2020-01-23