Smartbrush Angio

Fuzja

Łączenie obrazówPo wybraniu serii obrazów oprogramowanie wyświetli monit o połączenie za pomocą fuzji (korejestrację) danych obrazowych.

Wybranie Fusion automatycznie łączy ze sobą za pomocą fuzji serie obrazów 2D oraz 3D. Obrazy są łączone w oparciu o struktury anatomiczne wspólne dla obu serii obrazów.

Ostrzeżenie

Ręczne wyrównanie przed przeprowadzeniem fuzjiRęczne wyrównanie obrazów wspiera algorytm fuzji i poprawia wyniki.

Można zmienić skalę i obrócić naczynie 3D wokół jego osi, ale lepiej dopasować do oryginalnych danych obrazowych 2D.

NrObjaśnienie
Przedstawia orientację obrazu i naczynia.

Obrót warstwy naczynia 3D poziomo.

Obrót warstwy naczynia 3D w osi X-Y.

Obrót warstwy naczynia 3D pionowo.
Powiększa lub pomniejsza skalę obrazu 3D.
Odtworzenie angiogramu.

Suwak pozwala przesunąć do określonych punktów w angiogramie.

Dostosowywanie warstwy naczynia 3D

Przebieg procedury

1.

Obrócić lub dostosować warstwę naczynia 3D względem leżącego pod spodem obrazu 2D.

2.

Gdy wyniki będą zadowalające, wybrać Next, aby kontynuować.

Tworzenie fuzji automatycznej

Przebieg procedury

1.Wybrać Fusion, aby rozpocząć proces tworzenia fuzji pomiędzy seriami obrazów.

2.

Zweryfikować fuzję.

3.

Nacisnąć Next, aby kontynuować.

Okno dialogowe FusionMożna pominąć etap Fusion bez korejestracji danych serii obrazów.

Gdy wyświetli się powyższe okno dialogowe, zaleca się wybranie opcji Yes i przejście do fuzji automatycznej.

Funkcje fuzji

Funkcja 


Fusion: Optymalizacja ręcznie dostosowanej fuzji pomiędzy seriami obrazów.Opcja Undo Fusion pozwala cofnąć automatyczną fuzję obrazów.Reset i Undo Fusion mają wspólną lokalizację na pasku narzędzi.

Gdy po wykonaniu fuzji automatycznej użyta zostanie funkcja Undo Fusion, naczynie powraca do stanu sprzed fuzji, dostosowanego ręcznie.

Reset sprawia, że naczynie wraca do pozycji początkowej sprzed ręcznych regulacji.Vessel Visible: Włącza i wyłącza nakładanie naczynia, aby ułatwić ręczne dostosowanie fuzji. Domyślna przezroczystość obiektu naczyniowego to 50%, tak, aby tło obrazu było cały czas widoczne.

Vessel Complexity: zwiększa lub zmniejsza poziom złożoności naczynia pokazany na nakładanym obrazie.

Funkcje ogólne

Funkcja 


Otwiera główny ekran aplikacji Content Manager.Otwiera wybór danych.


Potwierdza wyniki bieżącego etapu i przenosi użytkownika do kolejnego etapu.Powrót do poprzedniego etapu.

Wyniki nie są automatycznie zapisywane.

Finalizowanie fuzji

Procedura

Po wyedytowaniu fuzji nacisnąć Next.

Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05