Smartbrush Angio

Zamykanie Smartbrush Angio

Zamykanie Smartbrush Angio

Aby pozostawić bieżącą sesję z dowolnego powodu, należy postępować w następujący sposób:

Przebieg procedury

1.Przed zamknięciem należy zakończyć bieżące zadanie, wybierając Done.

2.Wybrać Home.

Zostanie otwarty ekran główny Content Manager.

3.Wybrać Exit z głównego ekranu Content Manager.

Zapisywanie danych podczas wyłączania

Ostrzeżenie
Nr art.: 60914-69PL

Data publikacji: 2015-08-05